Kontakty

AGROSTAV, stavebno – obchodné družstvo Poprad
Nová 74
058 80 Poprad – Veľká

IČO: 31671225
DIČ: 2020517675
IČ DPH: SK2020517675

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Dr, vložka číslo: 196/P
Obchodný register

Vedenie družstva

Ing. Jozefína Pekarčíková
Riaditeľka
Tel.: 052 / 787 11 10
Fax.: 052 / 776 75 27
e-mail.: sekretar@agrostavpp.sk

Eva Vinceková
Konateľka, vedúca učtárne
tel. 052/7871120
Fax.: 052 / 776 75 27
E-mail: uctaren2@agrostavpp.sk

Sekretariát

Marcela Danihelová
Sekretariát, Materiálová účtovníčka ÚŠ a CB
Tel.: 052 / 787 11 11
Fax.: 052 / 776 75 27
e-mail.: sekretar@agrostavpp.sk

Ekonomické oddelenie

Jana Skokanová
Účtovníčka
Tel.: 052 / 787 11 18
Fax.: 052 / 776 75 27
e-mail.: manazment@agrostavpp.sk

Monika Farkašová
Mzdová účtovníčka
tel: 052 / 787 11 21
Fax: 052 / 776 75 27
e-mail: uctaren@agrostavpp.sk

Úpravovňa štrkov a Centrálna betonárka Batizovce

Jozef Vincek
Vedúci ÚŠ a CB Batizovce
Tel.: 0527871112
Fax.: 052 / 776 75 27
Mobil: 0905 645 801
e-mail.: sekretar@agrostavpp.sk