Profil

AGROSTAV, stavebno – obchodné družstvo Poprad je stavebná firma ktorá ponúka realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu. Sme otvorení aj novým technológiám príkladom čoho je výstavba energeticky pasívnych domov.

Disponujeme dostatočným množstvom dopravných a mechanizačných zariadení s cieľom zabezpečiť komplexný servis, dokážeme vyhovieť a prispôsobiť sa požiadavkám každého zákazníka. Vlastnými kapacitami zebezpečujeme realizáciu stavebnoých prác (od prípravy stavby cez realizáciu až po jej odovzdanie do užívania). Počas svojej existencie sme zrealizovali mnoho zaujímavých stavieb. Objednávatelia boli s kvalitou vykonaných prác spokojní.

História

Agrostav vznikol 23.01.1969 zlúčením Okresného melioračného družstva a Poľnohospodárskej stavebnej správy v Poprade pod názvom Poľnohospodárske stavebné združenie.

Od roku 1972, kedy sa Poľnohospodárske stavebné združenie premenovalo na Agrostav, spoločný poľnohospodársky podnik, možno hovoriť o období zvýšenej aktivity podniku.

V roku 1974 podnik mení sídlo – sťahuje sa do nových priestorov v Poprade – Veľkej, ktoré si postavil svojpomocne. V tomto období došlo i k rozšíreniu činnosti podniku:
- hlavné činnosti: HSV, PSV, melioračné práce a montáž konštrukcií
- vedľajšie činnosti: výroba oceľových konštrukcií, výroba prefabrikátov, nákladná doprava.

Štruktúru činností uzatváralo projekčné stredisko a stredisko svojpomocnej investičnej výstavby, ktoré pripravovalo, usmerňovalo a organizovalo realizáciu stavebných činností členských podnikov. Podnik zamestnával 450 pracovníkov.

V apríli 1989 sa názov podniku mení na Agrostav, spoločný podnik. Členmi spoločného podniku ostávajú všetky poľnohospodárske družstvá a poľnohospodárske podniky v okrese a pristupujú PNZP Poprad a Školský majetok Kežmarok.

Politickým uvoľnením v novembri 1989 nastalo aj uvoľnenie hospodárske a ekonomické. A tak, aby podnik nezanikol, musel sa k 1.1.2003 zo zákona transformovať, mení názov na Agrostav, stavebno-obchodné družstvo. Hlavnými činnosťami transformovaného podniku je ťažba a výroba štrkopieskov, výroba betónových zmesí, stavebná výroba a prenájom DHM.